INFORMACE O NÁS...

Kdo jsme?

 

Jsme aktivní maminky na rodičovské dovolené, některé už i pracující (nebo spíše zaměstnané dle pracovní smlouvy, pracujeme přece všechny :o)

V minulosti jste mohli navštívit bazárek, který pořádaly maminky z Církve bratrské nebo bazárek v Třanovicích. V našich hlavách se ale rodila myšlenka společného bazárku, a tak jsme šly do toho. První bazárek se konal v březnu 2011. Pro velkou účast a naše nadšení jsme se rozhodly v organizování této akce pokračovat.

Všechny nás spojuje víra v našeho Boha, který je pro nás naším pevným základem v životě, jistotou, o kterou se můžeme opřít. Jsme z různých křesťanských církví z Českého Těšína a okolí:

 

Křesťanské sbory Český Těšín

Církev bratrská Český Těšín

Slezská církev evangelická a.v. Třanovice

 

A co z toho máme?

velkou radost, nové kamarádky, rozptýlení, pochvalu manželů, že jsme "ekonomické matky" (prodáme již nevyužité věcičky po dětech a ještě dobře nakoupíme) radost našich dětí, že jim obměňujeme šatník... a spoustu dalšího

 

Proč to děláme?

ne pro peníze, nic za to nechceme. Vnímáme to jako službu bližnímu. Vždyť "člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé" a ne výší částky na svém kontě.

PODĚKOVÁNÍ

Díky ochotě a vstřícnosti maminek a dalších kamarádek, které věnují svůj volný čas a dobrovolně přiloží ruku k dílu, můžeme bazary pořádat i nadále. Holky, díky!!! A obrovské díky také všem tatínkům, babíčkám, dědečkům, tetám a dalším, kteří hlídají naše broučky, v době, kdy pořádáme bazar.

 

Veliké díky patří Komunitnímu centru Mojská a Křesťanským sborům v Českém Těšíně, díky jejichž vstřicnosti můžeme již po několik let pořádat dvakrát ročně bazar v jejich prostorech.

 

Největší poděkování patří Bohu, který nám daruje na každý den zakoušet radost být maminkou a poznávat nové lidi, kteří se bazárku účastní.